Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Matysiak
Telefon stacjonarny: 22 245-48-58
Telefon komórkowy: 517-058-610
E-mail: agma@agma-porzadki.pl
matysiak.agnieszka@gmail.com

Janusz Matysiak
Telefon komórkowy: 501-142-701
E-mail: janaga@interia.eu

PRACA
Chętnych do pracy w naszej firmie prosimy o przesłanie swojego CV na odpowiedni adres e-mailowy zaznaczając w temacie PRACA.

Aby się z nami skontaktować mogą Państwo skorzystać też z poniższego formularza kontaktowego.

Nie odbieramy telefonów z numerów zastrzeżonych.

AGMA PORZĄDKI Sp. z o.o. z siedzibą Mochty-Smok 18, 05-170 Zakroczym wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521460 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS posiadająca NIP: 531-169-08-19, Regon 147378262.
Kapitał zakładowy w kwocie 5000,00 zł wpłacony w całości.